Biografier

Peter Motzfeldt


Født: 03.08.1777
Død: 01.04.1854
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 2. representant Bergen Vicekommandant paa Bergenhus
Riksforsamlingen 1814 1. representant Artilleri-Corpset Kaptein
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 18.11.1814 - 30.04.1816
Statsråd 6. departement (Armédepartementet) 01.05.1816 - 30.09.1818
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.10.1818 - 30.09.1819
Statsråd Armédepartementet 01.10.1819 - 14.06.1822
Konstituert revisjonsminister Revisjonsdepartementet 23.03.1822 - 15.06.1822
Statsråd Revisjonsdepartementet 15.06.1822 - 30.04.1824
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.05.1824 - 30.04.1825
Statsråd Revisjonsdepartementet 30.04.1825 - 31.08.1828
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.11.1828 - 31.10.1829
Statsråd Revisjonsdepartementet 31.10.1829 - 31.05.1831
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.06.1831 - 31.07.1832
Statsråd Revisjonsdepartementet 01.08.1832 - 31.08.1834
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.09.1834 - 31.08.1835
Statsråd Revisjonsdepartementet 01.09.1835 - 26.05.1837