Biografier

Johan Ludwig Mowinckel


Født: 22.10.1870
Død: 30.09.1943
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 3dje kreds, Kalfaret Skibsreder Venstre
1913-15 1. representant 2den kreds, Nordnes Skibsreder Venstre
1916-18 1. representant 2den kreds, Nordnes Skibsreder Venstre
1922-24 4. representant Bergen Statsråd Venstre
1925-27 4. representant Bergen Statsminister Venstre
1928-30 4. representant Bergen Skibsreder Venstre
1931-33 2. representant Bergen Skibsreder Venstre
1934-36 2. representant Bergen Skibsreder Venstre
1937-45 2. representant Bergen Skibsreder Venstre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1913-1915 President Odelstinget
1916-1918 President Stortinget
1918- President Stortinget
1927- Visepresident Stortinget
1928- Visepresident Stortinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Nestformann i Jernbanekomiteen
Nestformann 1908-1909, gikk for en kort periode i 1908 ut for Blyth.

1913-15 Formann i Jernbanekomiteen
1916-18 Formann i Jernbanekomiteen
1922-24 Medlem i Jernbanekomiteen
Trådte inn for Vaksdal 06.03.1923, gikk ut igjen for Vaksdal 25.07.1924.

1925-27 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Trådte inn for Finne 05.03.1926. Erstattet av Seip 21.06.-28.06.1926.

1928-30 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Gikk ut for Gauslaa 15.02.1928.

1931-33 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Trådte inn for Gauslaa 12.05.1931. Gikk ut for Fasmer 03.03.1933.

1934-36 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Trådte inn for Vaksdal 20.03.1935.

1937-45 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Erstattet av Sundt 08.02.-26.02.1937 og 10.02.-13.02.1940 samt i 1945 og av Henrikssen 13.05.-25.05.1937, 07.05.-14.05.1938 og 05.06.-07.06.1939.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Valgkomiteen
Forfall 29.11.1906 og 12.05.1909, Blydt trådte inn i hans sted.

1913-15 Medlem i Valgkomiteen
1916-18 Formann i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Formann i Valgkomiteen
Formann i Om lov om pensjonsordning for statens tjenestemenn
Formann i Om midlertidig avgift av skipstonnasje m.m.
Formann i Utenrikskomiteen
1925-27 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Varamedlem i Valgkomiteen
Møtte for Wolden i 1927.

1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Gikk ut for Fasmer 15.02.1928.

Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Grivi 15.02.1928.

1931-33 Medlem i Om ekstraordinær avhjelp av krisen
1937-45 Medlem i Ang. Forsyningsdepartementets virksomhet
Medlem i Om bevilgning til nøytralitetsvakt og forsyninger m.v

Medlemskap i delegasjoner:

Formann - Den norske gruppe av den interparlamentariske union, 1915-1924.
Medlem - Det nordiske interparlamentariske råd.
Delegert - Flere interparl. konferanser.
Formann - Delegasjonen til Folkeforbundets møter i Genéve, 1925-1933 (Dvs. i 1925, 1928, 1929, 1939, 1933).
Medlem - Stortingets Nobelkomite, 1925-1937.
Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
1916-1918 Parlamentarisk leder Venstre
1937 Parlamentarisk leder Venstre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 22.06.1921 - 19.10.1922
Utenriksminister Utenriksdepartementet 31.05.1922 - 05.03.1923
Statsminister 25.07.1924 - 04.03.1926
Utenriksminister Utenriksdepartementet 25.07.1924 - 04.03.1926
Statsminister 15.02.1928 - 11.05.1931
Utenriksminister Utenriksdepartementet 15.02.1928 - 11.05.1931
Statsminister 03.03.1933 - 19.03.1935
Utenriksminister Utenriksdepartementet 03.03.1933 - 19.03.1935
Konsultativ statsråd uten portefølje 22.04.1940 - 04.06.1942

Personalia:

Født 22.10.1870, Bergen.
Sønn av kjøpmann Johan Anton Wilhelm Mohr Mowinckel (1843-1918) og Edvardine Magdalene Margrethe Müller (1851-1871).

Utdanning og yrke:

Student - Bergens katedralskole (1888)
Cand. philos. (1889)
Studerte - Språk og forretningsforhold i Tyskland, England og Frankrike (1890-1893)

Direktør - Den nationale Scene
Ansatt - Chr. Michelsens rederi (1893-1900)
Skipsreder - Skipsrederi under eget navn (fra 1898)
Skipsreder - Rederiet omdannet til A.s J. Ludwig Mowinckels rederi (fra 1912)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Bergen formannskap
1901-04 ordfører Bergen bystyre
1906- medlem Bergen formannskap
1904-1906 ordfører Bergen bystyre
1907-10 medlem Bergen bystyre
1910-13 ordfører Bergen bystyre
1913-16 medlem Bergen formannskap
1916-19 medlem Bergen formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Styret Bergens Museum
Medlem - Nesttun-Osbanens direksjon
Medlem - Utvandringskomiteen av 1912
Medlem - Komiteen om et havforskningsinstitutt i Bergen av 1914
Formann - Krigsforsikringskt. av 1914
Medlem - Statens handels-, industri- og sjøfartskt. av 1914
Norsk viseformann - Den nordiske skipsfraktkt. av 1915
Formann - Komiteen om eksport- og tonnsjeavgifter av 1915
Medlem - Komiteen om forskningsfondet av 1917
Medlem - Komiteen om Folkenes Forbund (1919)
Formann - Utenrikskommisjonen (1919-1920)
Formann - Den norske forhandlingsdelegasjon om Øst-Grønland (1923)
Medlem - Folkeforbundets råd (1930-1931)
President - Folkeforbundet ved delegeretforsamlingens sammentreden (1933)

Verv i partier:

Formann - styret Bergens Venstre
Medlem - Norges Venstreforenings (Norges Venstrelag) styre (fra 1919) (1919--1)
Formann - Norges Venstreforenings (Norges Venstrelag) styre (1927-1943)

Verv i organisasjoner:

Formann - Direksjonen Det dramatiske Selskap
Preses - Det nyttige Selskap
Viseformann - Bergens Rederiforening
Medlem - Arbeidskomiteen Norges Rederforbund
Ordfører - Representantskapet foreningen Norden
Medlem - Den rådgivende komite for The American-Scandinavian Foundation
Medlem - Hovedstyret Nordisk Skibsrederforening (fra 1918)

Andre administrative verv:

Formann - Direksjonen A.s Det nye Teater
Nestformann - Direksjonen Den Norske Amerikalinje (fra 1911)
Formann - Direksjonen Den Norske Amerikalinje (fra 1939)
Formann - Nortraships råd i U. S. A. (fra 1942)(fra 5. juni 1942)

Litteratur:

Utga - "Litt om D. N. A.s tilblivelse", Bergen (1939)

Diverse:

Slektskap: Han tilhører en av Bergens eldste kjøpmannsslekter...
Slektskap: Om hans oldefar stiftamtmann E. Hagerup og hans farfar J. L. Mowinckel, se Lindstøl s.323 og611, jfr. også foregående og etterfølgende, samt E. Hagerup Bull. Han var svoger av ovennevnte professor J. Hjort.