Biografier

William Martin Nygaard


Født: 06.02.1865
Død: 19.12.1952
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 6. representant Kristiania Forlagsbokhandler Det Frisinnede Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Ble overført til universitets- og fagskolekomiteen 06.03.1923.

Nestformann i Universitets- og fagskolekomiteen
Trådte inn for Hambro 06.03.1923. Nestformann fra samme dato.

Personalia:

Født 06.02.1865, Kristiansand.
Sønn av rektor Marius Nygaard (1838-1912) og Elisabeth (Elise) Martin (1842-1923).

Utdanning og yrke:

Studerte - Filologi (i noen år)
Student - Halden (1883)
Cand. philos. (1884)

Begynte - I bokhandelen (1887)
Medinnehaver - Firmaet H. Aschehoug & Co., Oslo (1888-1900)
Eneinnehaver - Firmaet H. Aschehoug & Co., Oslo (fra 1900) (overtok dette firmas forlagsforretning)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Oslo formannskap
1910-13 medlem Oslo bystyre
1913-16 medlem Oslo bystyre
1916-19 medlem Oslo bystyre

Offentlige verv:

Medlem - De depart. komiteer om forfatter- og kunstnerrett av 1910 og av 1921
Medlem - Komiteen om statens utgivelse av lærebøker av 1915
Medlem - Komiteen om forskningsfondet av 1918
Medlem - Undersøkelseskomiteen om Centralstyret for barnebiblioteker av 1910
Medlem - Tilsynskomiteen Deichmanske bibliotek
Medlem - Styret Kunstindustrimuseet Oslo
Æresmedlem - Oslo Bymuseum
Formann - Direksjonen Oslo Bymuseum (1902-1922)
Medlem - Vinmonopolets styre (1929-1932)

Verv i partier:

Formann - Frisindede Venstre, Oslo (1910-1916)

Verv i organisasjoner:

Æresmedlem - Den norske Bokhandlerforening
Æresmedlem - Forfatterforeningen
Medstifter - Den norske Forleggerforening (1895)(utførte et betydningsfullt arbeid for å få de norske forfattere tilbake til norsk forlag fra Danmark)
Formann - Den norske Forleggerforening (1895-1922)
Medlem - Den norske Bokhandlerforenings styre (1905-1918)
Medlem - Representantskapet Saugbrugsforeningen i Halden (1914-1932)
Formann - Nationaltheatrets styre (1922-1923)
Formann - Den norske Forleggerforening (1925-1929)

Andre administrative verv:

Medlem - Representantskapet A.s Oslo Havnelager (til 1929) (-1-1929)
Medlem - Styret Christiania Bank og Kreditkasse (1917-1922)
Medlem - Christiania Bank og Kreditkasses kontrollkomite (1926-1929)
Ordfører - Christiania Bank og Kreditkasses representantskap (1931-1938)
Formann - Representantskapet A.s. H. Ascheoug & Co., Oslo (fra 1934)(firmaet ble i 1934 omdannet til et aksjeselskap)

Litteratur:

Utga - "Et år etter" (1947)

Diverse:

Minne: Festskrift til William Nygaard utkom ved hans 25-års jubileum i 1913.