Biografier

Sjur Torleifsen Næss


Født: 21.09.1852
Død: 15.01.1938
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 3. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruger Venstre
1907-09 1. representant 1. Indre Sogn Gaardbruker Venstre
1910-12 1. representant 1. Indre Sogn Gaardbruker Venstre
1913-15 1. representant 1. Indre Sogn Gaardbruker Venstre
1916-18 1. representant 1. Indre Sogn Gaardbruker Venstre
1919-21 1. representant 1. Indre Sogn Gaardbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Militærkomiteen
1907-09 Medlem i Konstutionskomiteen
1910-12 Medlem i Landbrukskomiteen
Gikk ut for Flugeim i 1910.

1913-15 Sekretær i Landbrukskomiteen
1916-18 Nestformann i Landbrukskomiteen
1919-21 Nestformann i Landbrukskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Valgkomiteen
1916-18 Medlem i Valgkomiteen
1919-21 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 21.09.1852, Næss i Luster.
Sønn av gårdbruker Torleif Zakariassen Svaboe (1822-1892) og Monsine Sjursdatter Fuhr (1827-1866).

Utdanning og yrke:

Elev - Underoffisersskolen i Bergen (1871-1873)

Gårdbruker - Næss i Luster (overtok farsgården)
Underoffiser (1874-1883)
Kjøpmann - Landhandleri på Dalsøren (1877-1893)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Luster herredsstyre
1901-04 medlem Luster herredsstyre
1904-07 ordfører Luster herredsstyre
1907-10 ordfører Luster herredsstyre
1910-13 medlem Luster herredsstyre
1913-16 medlem Luster herredsstyre
1916-19 medlem Luster herredsstyre
1922-25 medlem Luster herredsstyre
1882-1898 medlem Luster herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Skolestyret, Luster
M. fl. - Kommunale verv, Luster
Medlem - Amtsskolestyret, Luster (1894-1902)
Forlikskommissær - Luster (1897-1915)

Diverse:

Slektskap: Om hans mors farbror, M. O. Fuhr, se Lindstøl s. 269.