Biografier

Julius Bastian Olsen


Født: 15.06.1875
Død: 26.07.1936
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 3. representant Bodø, Narvik, Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø Verkmester Arbeiderpartiet
1931-33 4. representant Bodø, Narvik, Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø Verkmester Arbeiderpartiet
1934-36 2. representant Bodø, Narvik, Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø Verkmester Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
1931-33 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av lån til Røros kobbergruver.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
1934-36 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1936, ved behandling av statsgaranti for lån til Ringvassøy.

Personalia:

Født 15.06.1875, Hammerfest.
Sønn av smedmester Ole Bastian O. (1825-1908) og Marie Julie Pæra (1830-1894).

Utdanning og yrke:

Maskinisteksamen - Bergen (1897)
Eksamen - Med stipendium av Statsbanene, Kristiania elementær-tekn. dagskoles elektrotekn. avdeling (1906)

Lære - Smedmester H. Olsen i Hammerfest mars (1890) (mars 1890)
Arbeider - Laksevåg og Solheimsvikens mekaniske verksteder (fra 1893)
Ansatt - Bergens mek. Verksted (fra 1897)
Reparatør - Bergens Traad- og Drevfabrik (fra 1899)
Smed og maskinarbeider - Ofotbanens verksted i Narvik (1903)
Verksmester - Ofotbanens verksted i Narvik (1921-1936) (Tsd)
Fung. borgermester - Narvik (1926) (i 7 mndr)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Narvik bystyre
Fra 1910 medlem Narvik formannskap
1913-16 ordfører Narvik bystyre
1916-19 ordfører Narvik bystyre
1919-1921 ordfører Narvik bystyre
1922- varaordfører Narvik bystyre
1922-25 ordfører Narvik bystyre
1927- medlem Narvik bystyre
1925-1927 ordfører Narvik bystyre
1928-31 medlem Narvik bystyre
1931-34 medlem Narvik bystyre
1934-1936 medlem Narvik bystyre (Tsd.)

Offentlige verv:

Formann - Nygårdsanleggets byggekomite
M. fl. - Kommunale verv
Valgmann - (1903)
Formann - Elektrisitetsverkets direksjon, Narvik (fra 1914)
Medlem - Tilsynskommisjonen Ofotbanen (fra 1927)

Verv i partier:

Aktiv - faglige, kooperative og politiske arbeiderbevegelse
Formann - Arbeiderpartiet, Narvik (1910-1914)
Formann - Norges sosialdemokratiske Arbeiderparti, Narvik (1921-1927)
Medlem - D. N. A.s landsstyre (1927-1930)

Verv i organisasjoner:

Aktiv - Avholdsarbeidet
Formann - Foreningen "Mekanik", Bergen
Formann - Det stedlige styre for Jern og Metal, Bergen
Medlem - Byforbundets styre (1923-1932)
Viseformann - Byforbundets styre (1929-1932)