Biografier

Tom Eric Vraalsen


Født: 26.01.1936
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Departementet for utviklingshjelp 16.10.1989 - 30.12.1989
Bistandsminister Utenriksdepartementet 01.01.1990 - 02.11.1990