Biografier

Nikolai Christian Grove Prebensen


Født: 13.04.1850
Død: 24.05.1938
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1892-94 1. representant Hammerfest, Vardø og Vadsø Amtmand Høyre
1904-06 1. representant Arendal og Grimstad Amtmand Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1892-94 Medlem i Militærkomiteen
1904-06 Formann i Protokollkomiteen
Formann i 1905, gikk ut for Adolf Pedersen i 1905-1906.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for J. Knudsen 02.11.1903, som var midlertidig permittert

Formann i Angaaende konsulatsaken m.v. ("Specialkomiteen")

Personalia:

Født 13.04.1850, Risør.
Sønn av Jacob Wetlesen Prebensen (1808-1892) og Wencke Kristiane Grove.

Utdanning og yrke:

Studerte - I Frankrike og England i 1 1/2 aar
Studerte - Med stipendium, forarbeiderne til Christian V's lovbok i Kjøbenhavn
Student (1868)
Cand. jur. (1873)

Konst. sorenskriver - Romsdalen, under RolI's længere fravær
Gaardeier - Ulnes i Hisø
Kopist - Kirkedepartementet (1876-1877)
Fuldmægtig - Sorenskriver Roll i Romsdalen (1878-1881)
Kopist - Justisdepartementet (1881-1887)
Politimester - Vardø (1886) (overtok embedet 1887... Som sekretær i komiteen om ordning av de konsulære forhold i Orienten opholdt han sig i Stockholm 1886)
Amtmand - Finmarken (1889)
Amtmand - Nedenes (1896)
Minister (sendemann) i - St. Petersburg (fra 1906)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1892-1894 ordfører Vadsø bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Finmarkskommissionen (1892)
Medlem - Den departementale komitee om fattigloven (1896)
Medlem - Den departementale komitee om formandskapsloven (1897)
Formand - Kommissionen til utredning av forskjellige spørsmaal vedrørende utenriksvæsenet (1912)