Biografier

Apollonius Liljedahl Johannessen Rosenlund


Født: 21.09.1862
Død: 11.03.1934
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. suppleant 5. Nordfjord Kirkesanger Venstre
1916-18 1. representant 5. Nordfjord Kirkesanger Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
1916-18 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Sekretær i Protokollkomiteen

Personalia:

Født 21.09.1862, Kvamsøy i Vik i Sogn.
Sønn av lærer og kirkesanger Johannes Lassesen Rosenlund (1824-1906) og Gjertrud Apolloniusdatter Liljedahl (1832-1917).

Utdanning og yrke:

Elev - Stord seminar (1881-1883)

Vik. lærer og huslærer (1883-1885)
Lærer - Davik (fra 1886)
Kirkesanger - Davik (fra 1891)
Kasserer - Davik Sparebank (1896-1933)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Davik herredsstyre
1901-04 ordfører Davik herredsstyre
1904-07 ordfører Davik herredsstyre
1907-10 ordfører Davik herredsstyre
1910-13 ordfører Davik herredsstyre
1913-16 ordfører Davik herredsstyre
1919-22 medlem Davik formannskap
1896-1898 varaordfører Davik herredsstyre

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Davik (1898-1919)
Medlem - Overformynderrevisjonen (1918-1922)
Medlem - Desisjonsnemnda Fylkesbåtane (1919-1933)
Forlikskommissær - Davik (1923-1927)

Andre administrative verv:

Ordfører - Representantskapet Fjordenes Kreditbank (1912-1913)

Diverse:

Slektskap: Han er søstersønn av statsråd E. A. Liljedahl, se Lindstøl s. 546.