Biografier

Martinus Nikolai Sivertsen


Født: 16.03.1849
Død: 23.07.1931
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 5. representant Søndre Trondhjems Amt Handelsmand Venstre
1907-09 1. representant 1. Ytre Fosen Handelsmand Venstre
1910-12 1. representant 1. Ytre Fosen Fyrvokter Venstre
1916-18 1. representant 1. Ytre Fosen Kaptein Venstre
1919-21 1. representant 1. Ytre Fosen Kaptein Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Sosialkomiteen
Forfall i 1906, Eggan trådte inn i hans sted.

1907-09 Medlem i Sosialkomiteen
1910-12 Medlem i Militærkomiteen
1916-18 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
Erstattet av Eidsvaag 22.06 - 20.07.1917.

1919-21 Medlem i Sosialkomiteen

Personalia:

Født 16.03.1849, Skjølberg i Orkdal.
Sønn av kirkesanger Martinus (Martin) Sivertsen (1806-1896) og Margrete Nikoline Lindbak (1806-1876).

Utdanning og yrke:

Elev - Amtsskolen i Børsa (1876-1877) (Vinteren)

Gruvearbeider (et års tid i sin første ungdom)
Gårdsgutt (i 4 år)
Fisker
Handelsbetjent - Hitra (i 5 år)
Gårdbruker
Dampskipsekspeditør (i 27 år)
Poståpner (i 29 år)
Kommunerevisor - Frøya
Handelsbestyrer - Grosserer Borthen i Frøya (1877-1890)
Grosserer - Egen forretning på Svellingen i Nord-Frøya (fra 1890)
Fyrvokter - Agdenes (1908-1921)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode ordfører Frøya herredsstyre (i 12 år)

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Frøya
Medlem - Skolestyret, Frøya
Formann - Fattigstyret, Frøya
M. fl. - Verv, Frøya
Valgmann - (1897)
Valgmann - (1903)

Verv i organisasjoner:

Æresmedlem - Norges Fyrvokterforening
Æresmedlem - Fylkets fiskerlag