Biografier

Julie Augusta Georgine Stang


Født: 11.12.1869
Død: 11.02.1944
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 7. representant Oslo Frøken Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Sosialkomiteen

Personalia:

Født 11.12.1869, Oslo.
Datter av statsminister, senere høyesterettsassessor Emil Stang (1834-1912) og Adelaide Pauline Berg (1840-1931).

Utdanning og yrke:

Elev - Nissens pikeskole
Studerte - Med stipendium, barneforsorg i Sverige og Danmark
Eksamen - Nissens pikeskoles seminar (1896)

Startet - "Aftenposten"s Argus-innsamlinger
Lærerinne - Frogner skole (1896-1905)
Redaktør - "For de små" i "Aftenposten" (1912-1919)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Oslo formannskap
1922-25 medlem Oslo formannskap
1925-28 medlem Oslo formannskap
1928-31 medlem Oslo bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Sociallovkomiteen av 1935
Medlem - Oslo skolestyre (1920-1922)
Utsending - Fra Oslo kommune ved kinokongressen i Paris (1924)
Medlem - Norsk Rikskringkastings programråd og arbeidsutvalg (fra 1933)

Verv i partier:

Formann - Høirekvinners klubb i Oslo (1923-1926)
Medlem - Høires Centralstyre (fra 1928) (1928--1)
Formann - Høirekvinners Landsforbund (1928-1937)

Verv i organisasjoner:

Delegert - For Norges Røde Kors ved barneforsorgskongressen i Genève (1920)

Litteratur:

Art. forf. - Om forskjellige samfunnsspørsmål, til dels under merket Argus
Utga - Noen småbøker for barn m. m.
Utga - Norsk læsebok for barneskolen I 6 bd. (1906-1908) (sammen med sin søster)