Biografier

Carl Stousland


Født: 25.10.1860
Død: 23.08.1941
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1895-97 1. suppleant Skien Kjøbmand Venstre
1898-00 1. representant Skien Kjøbmand Venstre
1900-03 1. representant Skien Kjøbmand Venstre
1904-06 1. representant Skien Kjøbmand Venstre
1907-09 1. representant Skien Kjøbmand, bankbestyrer Venstre
1919-21 1. representant Skien Konsul Ingen partitilknytning
Fagkomiteer
Periode Komite
1895-97 Medlem i Sosialkomiteen
1898-00 Medlem i Næringskomite nr.2
1900-03 Medlem i Næringskomite nr.2
1904-06 Medlem i Næringskomite nr.2
1907-09 Medlem i Jernbanekomiteen
Trådte inn i Gunnar Knudsens sted i 1908.

Formann i Næringskomite nr.2
Midlertidig formann i 1907, ble i 1908 innvalgt i jernbanekomiteen, Mørland trådte inn i hans sted.

1919-21 Nestformann i Konstutionskomiteen
Nestformann fra 21.06.1920.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Valgkomiteen

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - En rekke interparl. kongresser.

Personalia:

Født 25.10.1860, Skien.
Sønn av skipsfører Hans Jacob Stousland (1828-1913) og Hedvig Cathrina Ibsen (1832-1920).

Utdanning og yrke:

Ansatt - Ole P. Ibsens kolonialforretning i Skien (1874) (sin morbrors forretning)
Kjøpmann - Kolonialforretning, Skien (1885-1904) (kjøpte morbrorens forretning i 1885)
Drev - Assuranseforretning, Skien (fra 1888)
Britisk visekonsul (fra 1911)
Børskommissær - Skien (1912-1932)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Skien bystyre
1901-04 medlem Skien bystyre
1904-07 medlem Skien bystyre
1907-10 medlem Skien bystyre
1910-13 medlem Skien bystyre
1913-16 medlem Skien bystyre
1916-19 medlem Skien bystyre
1888-1898 medlem Skien bystyre
Ukjent periode medlem Skien formannskap
Ukjent periode ordfører Skien bystyre (i 4 år)
Ukjent periode varaordfører Skien bystyre

Offentlige verv:

Innehatt - Så godt som alle kommunale tillitsverv, Skien
Medlem - Styret Fylkesmuseet for Telemark og Grenland
Medlem - Overstyret Norges oplysningskontor for næringsveiene
Medlem - Handelslovkomiteen av 1896
Medlem - Komiteen om den industrielle rettsbeskyttelse av 1898
Medlem - Tollvesenets administrasjonskt. av 1911
Initiativtaker - Skiens børs
Medlem - Ferjekomiteen Brevik-Fredrikshavn
Aktiv - Det interparlamentariske fredsarbeid
Suppleant - Styret Norges Banks avdeling i Skien (1894-1902)
Formann - Børskomiteen, Skien (1894-1912)
Medlem - Styret Norges Banks avdeling i Skien (1903-1926)
Medlem - Parisdelegasjonen (1904)(nov. 1904)
Nestformann - Overstyret Norges oplysningskontor for næringsveiene (1904-1909)
Medlem - Forstanderskapet Skiensfjordens mek. fagskole (1908-1936)
Formann - Skiens kommunale jernbanekomite (1909-1913)
Formann - Ferjekomiteen Brevik-Fredrikshavn (fra 1912)

Verv i organisasjoner:

Æresmedlem - Skiens Kjøbmannsforening
Delegert - En rekke av Den norske Handelsstands Fellesforenings møter
Stifter - Skiens Kjøbmannsforening (1888)(fra 1918 Skiens Handelsstands- og Industriforening)
Formann - Skiens Kjøbmannsforening (1888-1897)
Formann - Den norske Handelsstands Fellesforenings understøttelsesforening (fra 1906)(som da ble opprettet etter et av ham i 1898 fremsatt og av Kjøbmannsforeningen vedtatt forslag)
Formann - Skiens handelskammer (fra 1912)

Diverse:

Slektskap: Søstersønn av Henrik Ibsen.