Biografier

Kristian Ørud


Født: 27.02.1878
Død: 02.07.1946
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 1. suppleant Opland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1925-27 1. suppleant Opland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1928-30 4. representant Opland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1931-33 1. representant Opland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1934-36 2. representant Opland fylke Gårdbruker Senterpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Varamedlem i Jernbanekomiteen
Møtte for Borch deler av 1923 og 1924.

Varamedlem i Næringskomite nr.2
Møtte for Skurdal i deler av 1922 og 1923.

1925-27 Varamedlem i Jernbanekomiteen
Møtte for Borch deler av perioden.

Varamedlem i Skog- og vassdragskomiteen
Møtte for Thune 16.04.-03.05.1926.

1928-30 Medlem i Post- og telegrafkomiteen
1931-33 Medlem i Militærkomiteen
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av Forsvarsordningen.

Medlem i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Erstattet av Bjørnson 23.04.-03.05.1931.

1934-36 Sekretær i Militærkomiteen

Personalia:

Født 27.02.1878, Skjefstad i Østre Toten.
Sønn av gårdbruker Olaus Hval (1855-1927) og Auline Skjefstad (1855-1927).

Utdanning og yrke:

Elev - Flere kortere kurser i jordbruk
Elev - Totens amtsskole (1893-1895) (vintrene 1893/94 og 1894/95)

Gårdbruker - Ørud i Østre Toten (fra 1904) (overtok farsgården)
Bestyrer - Norges Banks avdeling på Gjøvik (1939-1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Østre Toten herredsstyre
1916-19 medlem Østre Toten herredsstyre
1919-22 medlem Østre Toten herredsstyre
1922-25 ordfører Østre Toten herredsstyre
1925-28 medlem Østre Toten herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1925-28: medlem fylkesrådet, Opland.

Offentlige verv:

Kretssekretær - Søndre Østerdalens krets
Kretssekretær - Totens krets (fra 1910)
Kretssekretær - Hadeland og Lands krets (fra 1919)
Medlem - Overstyret Opland småbrukerskole (1923-1926)(som fylkets representant)
Medlem - Valdresbanens generalforsamling (1924-1928)(som fylkets representant)

Verv i partier:

Formann - Opland Bondepartis fylkesstyre (1921-1938)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Norges Bondelags organisasjonskomite, linje- og programkomite (1920-1923)

Andre administrative verv:

Medlem - Administrasjonsstyret Handels- og Landmandsbanken på Gjøvik (1925-1933)

Diverse:

Okkupasjonen: Han var medlem N. S., men døde før hans sak var ferdig etterforsket.