Biografier

Odd Einar Dørum


Født: 12.10.1943
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1977-81 10. representant Sør-Trøndelag fylke Lektor ved Sosialskolen, Trondheim Venstre
1997-01 16. representant Oslo Lektor Venstre
2001-05 12. representant Oslo Helse-/sosialfaglig konsulent, statsråd Venstre
2005-09 6. representant Oslo Helse-/sosialfaglig konsulent, statsråd Venstre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Samferdselsdepartementet 17.10.1997 - 14.03.1999
Statsråd Justis- og politidepartementet 15.03.1999 - 16.03.2000
Statsråd Justis- og politidepartementet 19.10.2001 - 16.10.2005