Biografier

Frederik Gottschalk Heltzen Due


Født: 14.04.1796
Død: 16.10.1873
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Konstituert statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.09.1828 - 30.11.1828
Konstituert statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.04.1836 - 30.06.1836
Konstituert statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.06.1837 - 31.07.1837
Statsminister Statsrådsavdelingen i Stockholm 27.02.1841 - 15.12.1858