Biografier

Sigvald Mathias Hasund


Født: 24.03.1868
Død: 05.09.1959
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 15.02.1928 - 11.05.1931

Personalia:

Født 24.03.1868, Hasund i Ulstein.
Sønn av gårdbruker Sivert Karlsen (1831-1917) og Ingeborg Petersdatter Skeide (1831-1906).

Utdanning og yrke:

Student - Den høyere landbruksskole på Ås (1890)
Studiereise - Danmark og Sverige (1899-1900)
Studiereise - Danmark og Sverige (1908-1908)

Lærer - Romsdals amts landbruksskole på Vestnes (1890-1891)
Lærer - Nordmøre amtsskole (1891-1892)
Styrer - Romsdals amts praktiske gjenteskole, Volda (1893-1897)
Amtsagronom - Bratsberg (1898-1906)
Redaktør - Ukebaldet 'Frøi' (1906-1907)
Besk. som overlærer - Norges landbrukshøyskole (driftslære, jordkultur, landbrukshistorie) (1907-1914)
Styrer - Norges landbrukshøyskole (jordkulturforetak) (1910-1921)
Professor - Norges landbrukshøyskole (driftslære, jordkultur, landbrukshistorie) (1914-1921)
Professor - Norges landbrukshøyskole (landbrukshistorie) (1922-1928)
Rektor - Norges landbrukshøyskole (1923-1928)
Professor - Norges landbrukshøyskole (landbrukshistorie) (1931-1938)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1917-1918 medlem Ås herredsstyre
1917-1918 medlem Ås formannskap

Offentlige verv:

Formann - Skolestyret (Ås) (1917-1919)

Verv i organisasjoner:

Æresmedlem - Norske Landbrukskandidaters forening
Formann - Norske Landbrukskandidaters forening (1907-1908)
Styremedlem - Nordiske Jordbruksforskeres forening, den norske avdeling (1914-1916)
Medlem - Videnskaps-Akademiet i Oslo (1924)
Medlem - Representantskapet i Selsk. for Norges Vel (1926)
Æresmedlem - Finska Lanthushållningssälskapet (1928)

Andre administrative verv:

Formand - Aas Sparebanks representantskap (1914-1916)

Litteratur:

Redigerte - Flere landbruksaviser i Møre i 1890-årene
Landbruksredaktør - Den 17de Mai ( -1918)
Utga - Landhusholdningens økonomi (1895)
Utga - Myrdyrkning (1910)
Utga - Landbrukets historie i skisser og omrids (1916)
Utga - Arbeidsliv og idealitet (1918)
Utga - Ikring Mannedauden (1918)
Utga - Driftslære og landbrukets historie i 'Landbruksboken' (1919)
Utga - Bønder og stat under naturalsystemet (1924)
Utga - Norges landbruk 1875-1925 i 'Lantbruket i Norden under senaste halvsekel' (1926)
Utga - Vårt landbruks historie (1932)
Utga - Det norske folks liv og historie, bd. III (1933)

Diverse:

Minne: Hans bilde, malt av Eiv. Engebretsen, ble avslørt på Landbrukshøyskolen 23. april 1938