Biografier

Haakon Hauan


Født: 20.07.1871
Død: 07.10.1961
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Industriforsyningsdepartementet 12.07.1918 - 30.04.1920

Personalia:

Født 20.07.1871, Hammerfest.
Sønn av lensmann Iver Andreas Hauan (1845-1900) og Emilie Birgitte Ekman (1850-1935).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Trondhjems tekn. læreanstalt, kjemilinje (1889)
Hospiterte - Den tekniske høyskole i Charlottenburg, Tyskland (1891-1892)
Studerte - Fettindustri i England, Tyskland og Frankrike (med stipendium) (1892)
Studerte - Verdensutstillingen i Chicago (med stipendium) (1893)
Gjennomgikk - Kursus i gjæringsfysiologi, København (1895)

Fung. statsingeniør - Hammerfest (etter byens brann i 1890) (1890)
Kjemiker - Colgate & Co, Jersey City, U.S.A. (1893-1894)
Kjemiker - Nora Bryggeri (1895)
Bestyrer - Nora Mineralvandfabrik (1895)
Teknisk leder - A.s Petroleums Maskinoljeraffineri, Vallø (1900-1905)
Direktør - A.s Vallø Oljeraffineri (1905)
Sjef - Statens fettdirektorat (1918)
Direktør - Norsk-Amerikansk, Vestlandske og Østlandske petroleumskompanier; også Standard Oils Co.s representant for disse selskapers direksjoner. Ved den nøyere sammenslutning av de nevnte kompanier i 1922 ble han formann i den felles administrasjon (1920-1936)
Generalkonsul - For Finland (1922-1923)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 medlem Sem herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem/formann - Flere olje- og fettkomiteer under første verdenskrig
Medlem - Den depart. ildfarlighetskomite av 1918 (1918-1918)
Medlem - Jernbanens sparekt. av 1921 (1921-1921)
Medlem - Den nemd som skulle avgi uttalelse i saker, hvor Forsikringsrådets avgjørelse er påanket (1925)