Biografier

Otto Jensen


Født: 11.09.1856
Død: 26.02.1918
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 27.01.1906 - 22.10.1907

Personalia:

Født 11.09.1856, Kongsberg.
Sønn av klokker og førstelærer Even Jensen og Inger Margrethe Berggrav.

Utdanning og yrke:

Utenlandsstudier - Universiteter, særlig i Tyskland
Student (1874)
Cand.teol. (1879)
Dr.teol. - Kristiania universitet (1898)

Lærer - Otto Anderssens skole i Kristiania (1880-1882)
Adjunkt - Stavanger høiere skole (1883-1889)
Resid. kapellan - Berg i Smaalenene (1889-1899)
Resid. kapellan - St. Petri menighet i Stavanger (1899-1906)
Sogneprest - Skjeberg (1906-1906)
Sogneprest - Skjeberg (1907-1912)
Stiftsprovst - Kristiania (fra 1912)

Offentlige verv:

Formand - Stavanger skolestyre
Medlem - Skjeberg skolestyre

Verv i organisasjoner:

Medlem - Flere foreningers bestyrelse for missionen, fattig- og sykepleie. ynglingeforeninger m.m.