Biografier

Wilhelm Christian Magelssen


Født: 12.01.1867
Død: 14.10.1930
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 05.03.1926 - 24.12.1927

Personalia:

Født 12.01.1867, Ledal i Søndre Land.
Sønn av prost Christian Magelssen (1837-1917) og Pauline Marie Ødegaard (1840-1922).

Utdanning og yrke:

Student - Stavanger skole (1887)
Cand.theol. (1893)
Praktikum (1895)

Hovedlærer - Diakonhjemmets skolekursus i Oslo (1894)
Førstelærer og bestyrer - Fredriksvern høyere almenskole (1895-1901)
Kateket - Langesund (1901-1905)
Sogneprest - Dverberg (1905-1911)
Kst. prost - Vesterålen (1908)
Valgt prost - Vesterålen (1909)
Sogneprest - Sortland (1911-1915)
Sogneprest - Vågan (1915-1920)
Prost - Lofoten (1915)
Domprost - Tromsø (1920-1925)
Domprost - Stavanger (1925-1926)
Sogneprest - Vestre Aker (1928-1930)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode medlem Fredriksvern herredsstyre
Ukjent periode medlem Langesund herredsstyre
Ukjent periode medlem Dverberg formannskap