Biografier

Georg Christian Sibbern


Født: 29.03.1816
Død: 04.10.1901
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsminister Statsrådsavdelingen i Stockholm 16.12.1858 - 29.11.1861
Statsminister Statsrådsavdelingen i Stockholm 17.12.1861 - 08.10.1871
Fungerende statsminister Statsrådsavdelingen i Stockholm 09.10.1871 - 31.10.1871