Biografier

Matthias Otto Leth Sommerhielm


Født: 22.08.1764
Død: 15.11.1827
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd 2. departement for justissaker 30.11.1814 - 31.05.1815
Førstestatsråd 31.01.1815 - 30.06.1822
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.06.1815 - 31.08.1816
Statsråd 2. departement for justissaker 01.09.1816 - 30.04.1817
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.05.1817 - 30.09.1818
Statsråd Armédepartementet 01.10.1818 - 30.04.1819
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.05.1819 - 31.08.1819
Statsråd Marinedepartementet 01.09.1820 - 31.07.1821
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.08.1821 - 30.06.1822
Statsminister Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.07.1822 - 14.11.1827