Biografier

Erling Folkvord


Født: 15.06.1949
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1993-97 12. representant Oslo Miljøarbeider i Rusmiddeletatens Oppsøkende tjeneste Rød Valgallianse