Biografier

Hilde Frafjord Johnson


Født: 29.08.1963
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1989-93 1. suppleant Rogaland fylke Konsulent Ressursavdelingen Utenriksdepartementet; Redaksjonssekretær og medlem redaksjonen i Tidsskriftet Idé, organ for kristendemokratisk samfunnsdebatt Kristelig Folkeparti
1993-97 10. representant Rogaland fylke Konsulent Ressursavdelingen Utenriksdepartementet; Redaksjonssekretær og medlem redaksjonen i Tidsskriftet Idé, organ for kristendemokratisk samfunnsdebatt Kristelig Folkeparti
1997-01 6. representant Rogaland fylke Cand.polit Kristelig Folkeparti
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Utenriksminister Utenriksdepartementet 17.10.1997 - 16.03.2000
Utviklingsminister Utenriksdepartementet 19.10.2001 - 16.10.2005