Biografier

Liv Signe Navarsete


Født: 23.10.1958
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
2001-05 1. suppleant Sogn og Fjordane fylke Sekretariatsleder i IT-forum Sogn og Fjordane; Selvstendig næringsdrivende, landbruk, eiendom Senterpartiet
2005-09 2. representant Sogn og Fjordane fylke Selvstendig næringsdrivende, landbruk, eiendom Senterpartiet
2009-13 2. representant Sogn og Fjordane fylke Selvstendig næringsdrivende, landbruk, eiendom Senterpartiet
2013-17 2. representant Sogn og Fjordane fylke Selvstendig næringsdrivende, landbruk, eiendom Senterpartiet
2017-21 1. representant Sogn og Fjordane fylke Selvstendig næringsdrivende, landbruk, eiendom Senterpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Samferdselsdepartementet 17.10.2005 - 20.10.2009
Kommunal- og regionalminister Kommunal- og regionaldepartementet 21.10.2009 - 15.10.2013