Biografier

Tore Tønne


Født: 05.03.1948
Død: 20.12.2002
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Helseminister Sosial- og helsedepartementet 17.03.2000 - 18.10.2001