Biografier

Kirsti Bergstø


Født: 01.07.1981
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
2005-09 3. suppleant Finnmark fylke Alta krisesenter; NAV Nesseby Sosialistisk Venstreparti
2013-17 5. representant Finnmark fylke Hjelpetjenesten, Nesseby Sosialistisk Venstreparti
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 26.11.2010 - 05.03.2012