Biografier

Christine Benedichte Meyer


Født:
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Arbeids- og administrasjonsdepartementet 02.11.2001 - 17.01.2003