Biografier

Bente Stein Mathisen


Født: 01.02.1956
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
2009-13 1. suppleant Akershus fylke Konstituert kommunaldirektør for helse og sosial i Asker kommune; Konstituert leder for hjemmetjenesten/hjemmesykepleien i Asker kommune; Leder ved avdeling for psykisk helse i Asker kommune; Virksomhetsleder ved avdeling for pykisk helse i Asker kommuner Høyre
2013-17 9. representant Akershus fylke Virksomhetsleder ved avdeling for pykisk helse i Asker kommuner Høyre
2017-21 1. suppleant Akershus fylke Høyre