Biografier

Svein Alsaker


Født: 11.03.1940
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1977-81 2. suppleant Hordaland fylke Byrettsdommer ved Bergen byrett; Statsadvokat og leder for påtalemyndighetene i Bergen og Hordaland Kristelig Folkeparti
1981-85 1. suppleant Hordaland fylke Byrettsdommer ved Bergen byrett; Statsadvokat og leder for påtalemyndighetene i Bergen og Hordaland Kristelig Folkeparti
1985-89 5. representant Hordaland fylke Statsadvokat Kristelig Folkeparti
1989-93 5. representant Hordaland fylke Fylkesmann i Finnmark Kristelig Folkeparti