Biografier

Alv Kjøs


Født: 04.06.1894
Død: 14.04.1990
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 7. representant Hedmark fylke Gårdbruker på Finstad i Løten; Major Høyre
1945-49 7. representant Hedmark fylke Gårdbruker på Finstad i Løten; Oberst; Sjef for Øst-Oppland Infanteriregiment nr. 5 Høyre
1949-53 6. representant Hedmark fylke Gårdbruker på Finstad i Løten; Sjef for Øst-Oppland Infanteriregiment nr. 5 Høyre
1953-57 6. representant Hedmark fylke Gårdbruker på Finstad i Løten; Sjef for Øst-Oppland Infanteriregiment nr. 5 Høyre
1957-61 6. representant Hedmark fylke Oberst Høyre
1961-65 6. representant Hedmark fylke Oberst Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1938, ved behandling av nedsettelse av tollen for et kvantum nautkjøtt til revefor.

Medlem i Landbrukskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Ang. Forsyningsdepartementets virksomhet

Personalia:

Født 04.06.1894, Dyri i Løten.
Sønn av gårdbruker og bankkasserer Andreas Olsen Kjøs (1855-1946) og Dina Baardsdatter Krogstie (1858-1920).

Utdanning og yrke:

Student - Hamar (1914)
Elev - Vinterlandbruksskolens fakultative kursus (1925)

Offiser (1917)
Regiments- og divisjonsadjutant (1917-1928) (i 8 år..)
Gårdbruker - Vestre Finstad i Løten (fra 1926)
Kaptein - Kompanisjef (1934)
Majors - Grad (fra 1940) (fra 8. jan. 1940)
Oberst - Sjef for Øst-Opland I. R. nr. 5 (fra 1946) (fra 1. jan. 1946)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1931-34 medlem Løten herredsstyre
1934-37 medlem Løten formannskap
1937-1940 medlem Løten herredsstyre
Fra 1945 medlem Løten herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Flere komm. utvalg og komiteer, Løten
Nestformann - Komiteen om skadebot ved krigsførsel av 1940
Medlem - Statsbanenes hovedstyre (1948)
Medlem - Komiteen om spritfremstilling av poteter (1949)

Verv i partier:

Fylkessekretær - Hedmark Høire (1929-1936)
Formann - Høires fylkesorganisasjon i Hedmark (1937-1946)
Medlem - Høires landsstyre og dets arbeidsutvalg (fra 1946) (1946--1)

Verv i organisasjoner:

Formann - Løiten Landmandsforening (1934-1937)
Formann - Sør-Hedmark krets av Norges Bondelag (1936-1937)

Andre administrative verv:

Medlem - Løiten Meieris styre (fra 1939)
Formann - Løiten Brænderis styre (fra 1940)
Nestformann - "Hamar Stiftstidende" (1947)

Diverse:

Okkupasjonen: Under krigen deltok han som feltbataljonssjef i Sør-Norge og etter avslutningen der først ved Narvik og deretter til kampens slutt som kommandant i Harstad. Ble arrestert av det tyske sikkerhetspoliti i april 1942 og satt på Grini til aug. 1942, da han med de andre offiserer ble sendt til Tyskland som krigsfange. Her satt han først i Grune og Schildberg i Polen, senere i Luckenwalde i Tyskland og kom hjem i juni 1945.