Biografier

Halvard Manthey Lange


Født: 16.09.1902
Død: 19.05.1970
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1949-53 1. representant Akershus fylke Utenriksminister Arbeiderpartiet
1953-57 1. representant Akershus fylke Utenriksminister Arbeiderpartiet
1957-61 1. representant Akershus fylke Utenriksminister Arbeiderpartiet
1961-65 1. representant Akershus fylke Utenriksminister Arbeiderpartiet
1965-69 1. representant Akershus fylke Forskningsoppdrag ved Chr. Michelsens Institutt Arbeiderpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Utenriksminister Utenriksdepartementet 02.02.1946 - 18.11.1951
Utenriksminister Utenriksdepartementet 19.11.1951 - 21.01.1955
Utenriksminister Utenriksdepartementet 22.01.1955 - 27.08.1963
Utenriksminister Utenriksdepartementet 25.09.1963 - 11.10.1965