Biografier

Olav Berntsen Oksvik


Født: 07.05.1887
Død: 16.09.1958
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 4. representant Møre fylke Sekretær Arbeiderpartiet
1931-33 6. representant Møre fylke Sekretær Arbeiderpartiet
1934-36 3. representant Møre fylke Stenarbeider Arbeiderpartiet
1937-45 3. representant Møre fylke Fylkesmann i Møre og Romsdal Arbeiderpartiet
1945-49 2. representant Møre og Romsdal fylke Fylkesmann i Møre og Romsdal Arbeiderpartiet
1949-53 2. representant Møre og Romsdal fylke Fylkesmann i Møre og Romsdal Arbeiderpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1945-1947 President Odelstinget
1949- President Odelstinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Veikomiteen
1931-33 Medlem i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
1934-36 Medlem i Landbrukskomiteen
1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1938, ved behandling av nedsettelse av tollen for et kvantum nautkjøtt til revefor.

Nestformann i Landbrukskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Alvestad 28.01.1928.

Medlem i Om biler og baner
1931-33 Medlem i Valgkomiteen
1934-36 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om endringer i statsbudsjettforslaget 1935-36
Medlem i Om statsbudsjettets ekstraordinære krisebevilgninger
1937-45 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Ang. Forsyningsdepartementets virksomhet
Medlem i Om bevilgning til nøytralitetsvakt og forsyninger m.v

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - De nordiske parl. kongresser i Reykjavik, 1947.
Delegert - De nordiske parl. kongresser i Helsingfors, 1949.
Medlem - Det interparl. forbunds råd.
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Konstituert statsråd Landbruksdepartementet 06.12.1947 - 05.03.1948

Personalia:

Født 07.05.1887, Stranda, Sunnmøre.
Sønn av gårdbruker Bernt Olsen Oksvik (1841-1919) og Ingeborg Fixdal (1858-1942).

Utdanning og yrke:

Elev - Kursus på amtsskolen i Sunnmøre

Anleggs- og bygningsarbeider - Ålesund (fra 1905) (arbeidet vekselvis som sådan i 17 år)
Sekretær - Norges sosialdemokratiske Arbeiderparti (1922-1927)
Sekretær - Det norske Arbeiderparti (1927-1931)
Fung. fylkesmann (1945) (en kort tid etter 8. mai)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Bolsøy herredsstyre
1922-25 medlem Bolsøy herredsstyre
1925-28 medlem Bolsøy herredsstyre
1928-31 medlem Bolsøy herredsstyre
1931-34 medlem Bolsøy herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Turisttrafik-komiteen av 1932
Nestformann - Potetkt. av 1935
Nestformann - Kraftforkt. av 1937
Formann - Rasjonaliseringskt. for potetmelindustrien av 1938
Nestformann - Granskningskt. om jordbruksforanstaltninger av 1939
Medlem - Rustrikklovkt. av 1947
Formann - Kraftforkt. av 1947
Formann - Jordbruksbankkt. av 1949
Medlem - Styret Garantikassen for sparebanker (fra 1932)
Varamann - Vinmonopolets styre (fra 1932)
Nestformann - Driftskreditkassen for mindre jordbrukere (1936-1942)
Nestformann - Driftskreditkassen for mindre jordbrukere (fra 1945)
Nestformann - Vinmonopolets styre (fra 1945)
Medlem - Snorredelegasjonen (1947)
Formann - Driftskreditkassen for mindre jordbrukere (fra 1948)

Verv i partier:

Formann - Sunnmøre og Romsdal kretsparti av D. N. A.
Aktiv - den faglige og politiske arbeiderbevegelse (fra 1905) (1905--1)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen ble han arrestert i des. 1944, men kom unna og oppholdt seg i dekning 5 måneder i fylket.