Biografier

Arne Rettedal


Født: 25.07.1926
Død: 28.12.2001
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kommunal- og arbeidsdepartementet 14.10.1981 - 07.06.1983
Statsråd Kommunal- og arbeidsdepartementet 08.06.1983 - 08.05.1986