Biografier

Kjell Bondevik


Født: 11.03.1901
Død: 21.12.1983
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1949-53 4. representant Rogaland fylke Rektor Sauda gymnas og realskole Kristelig Folkeparti
1953-57 4. representant Rogaland fylke Rektor Sauda gymnas og realskole Kristelig Folkeparti
1957-61 4. representant Rogaland fylke Rektor Sauda gymnas og realskole; Sensor i folkelivsgransking; Sensor i folkeminnevitenskap ved Universitetet i Oslo Kristelig Folkeparti
1961-65 5. representant Rogaland fylke Dosent i folkeminnevitenskap ved Universitetet i Bergen; Rektor Sauda gymnas og realskole; Sensor i folkelivsgransking; Sensor i folkeminnevitenskap ved Universitetet i Oslo Kristelig Folkeparti
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Sosialdepartementet 28.08.1963 - 24.09.1963
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 12.10.1965 - 16.03.1971