Biografier

Ole Gabriel Ueland


Født: 31.01.1931
Død: 05.04.2009
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1977-81 8. representant Rogaland fylke Fylkesagronomassistent og fylkesagronom i tekniske fag ved Rogaland landbruksselskap Senterpartiet
1981-85 10. representant Rogaland fylke Fylkesagronomassistent og fylkesagronom i tekniske fag ved Rogaland landbruksselskap Senterpartiet
1985-89 8. representant Rogaland fylke Fylkesagronomassistent og fylkesagronom i tekniske fag ved Rogaland landbruksselskap Senterpartiet
1989-93 7. representant Rogaland fylke Fylkesagronomassistent og fylkesagronom i tekniske fag ved Rogaland landbruksselskap Senterpartiet