Biografier

Arnold Weiberg-Aurdal


Født: 18.06.1925
Død: 03.02.2016
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1969-73 8. representant Møre og Romsdal fylke Bonde på garden Velle i Sykkylven; Herredsagronom Sykkylven; Vernepliktig løytnant Senterpartiet
1973-77 8. representant Møre og Romsdal fylke Bonde på garden Velle i Sykkylven; Herredsagronom Sykkylven; Vernepliktig løytnant Senterpartiet
1977-81 5. representant Møre og Romsdal fylke Bonde på garden Velle i Sykkylven; Herredsagronom Sykkylven; Vernepliktig løytnant Senterpartiet
1981-85 6. representant Møre og Romsdal fylke Bonde på garden Velle i Sykkylven; Herredsagronom Sykkylven Senterpartiet