Biografier

Knut Ytre-Arne


Født: 19.12.1896
Død: 30.03.1968
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1945-49 1. suppleant Hordaland fylke Fylkesagronom; Vandrelærer i jord- og husdyrbruk i Hordaland Venstre
1949-53 8. representant Hordaland fylke Fylkesagronom Venstre
1953-57 4. representant Hordaland fylke Fylkesagronom Venstre
1957-61 4. representant Hordaland fylke Fylkesagronom Venstre
1961-65 3. representant Hordaland fylke Fylkesagronom Venstre