Biografier

Bernt Holtsmark


Født: 27.12.1859
Død: 20.04.1941
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 1. representant Akershus Amt Landbrugsskolebestyrer Høyre
1907-09 1. representant 1. Bærum og Follo Landbrugsskolebestyrer Samlingspartiet
1916-18 1. representant 4. Mellem Romerike Gaardbruker, fhv. statsraad Det Frisinnede Venstre
1919-21 1. representant 4. Mellem Romerike Gaardbruker, fhv. statsraad Det Frisinnede Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Sekretær i Landbrukskomiteen
1907-09 Nestformann i Landbrukskomiteen
Forfall i 1908, Holtsmark trådte inn i hans sted.

1916-18 Medlem i Toldkomiteen
Trådte inn for Gjedrem i 1916. Erstattet av Laake fra 14.08 og ut sesjonen i 1918.

1919-21 Formann i Landbrukskomiteen
Ble overført fra lønningskomiteen, erstattet G. A. Jahren og tok over som formann fra 21.06.1920.

Medlem i Lønningskomiteen
Ble overført til landbrukskomiteen 21.06.1920. Platou trådte inn i hans sted.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Bøhn 28.05.1909.

1919-21 Medlem i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om spørsmålet om forandringer i Stortingsbygningen
Trådte inn for O. B. Halvorsen 21.06.1920.

Medlem i Utenrikskomiteen
Trådte inn for G. A. Jahren 21.06.1920.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Landbruksdepartementet 01.03.1910 - 19.02.1912

Personalia:

Født 27.12.1859, Tveter i Asker.
Sønn av gårdbruker Bent Holtsmark (1823-1903) og Anne Elisabeth Gabrielsen (1932-1887).

Utdanning og yrke:

Studiereiser - Danmark, Holland, England og Frankrike
Elev - Privat landbruksskole hos H. Tveter på Østensjø, Østre Aker (1876-1878)
Student - Den høyere landbruksskole på Ås (1883-1884)
Student - Landwirtschaftliche Hochschule, Berlin (1885-1886)

Forpakter og gårdsfullmektig - Østre Aker (i tiden mellom den private landbruksskolen og Ås)
Assistent - Selsk. f. Norges Vel hos H. Tveter (i tiden mellom den private landbruksskolen og Ås)
Landbruksmedarbeider - "Budstikken" (i 1880-årene)
Landbruksmedarbeider - "Dagbladet" (i 1880-årene)
Landbruksmedarbeider - "Verdens Gang"
Landbruksmedarbeider - "Tidens Tegn"
Landbruksmedarbeider - "Allers Familiejournal" (i ca. 20 år)
Opprettet - Sammen med sin bror, Wilhelm H., privat landbruksskole på Sem i Asker (1887) (senere med avdelinger for Akershus og Buskerud amter til 1914, da skolegården ble kjøpt av Staten til småbrukslærerskole)
Gårdbruker - Tveter ???? (1893-1923) (overtok farsgården Overdro den til sin sønn)
Direktør og kongevalgt formann - Hypotekbankens direksjon (1927-1936) (1. juli 1927-36)
Revisor - St. Olavsordenen (fra 1930)

Offentlige verv:

Medlem - Arbeidsutvalget i overstyret for Norges oplysningskontor for næringsveiene
Medlem - Komiteene om landbruksundervisningens ordning av 1894 og 1912
Suppleant - Den parl. landbrukskommisjons arbeide
Medlem - Rasjoneringskt. av 1917
Medlem - Komiteen om veterinærhøyskolen av 1917
Medlem - Landbruksingeniørkt. av 1918
Formann - Sildemelkt. av 1919
Medlem - Jordkommisjonen av 1919
Medlem - Den parl. skolekomm. av 1922
Formann - Komiteen om omsetning av landbruksprodukter av 1922
Medlem - Komiteen om husflidsadministrasjonen av 1931
Valgmann - Akershus amt (1903)
Medlem - Komiteen om landbrukshøyskolens flytning (1912)
Medlem - Komiteen om bygning for vinterlandbruksskolen (1914)
1.varamann - Hypotekbankens direksjon (fra 1915)
Medlem - Husflidsrådet (1915-1935)
Formann - Husflidsrådet (fra 1918)

Verv i partier:

Formann - styret det frisindede Venstre

Verv i organisasjoner:

Æresmedlem - Selsk. for Norges Vel, Havedyrkningens venner og Husflidsrådet (etter fratredelse i hver av disse foreningene)
Medlem - Norsk Brandvern Forenings styre
Formann - Norsk Brandvern Forenings styre
Medlem - Styret Norsk Husflidsforening
Medlem - Styret Norsk Landmandsforbund
Medlem - Selskapet for Norges Vels direksjon (1898-1907)
Medlem - Styret selskapet Havedyrkningens Venner (1916-1935)
Medlem - Selskapet for Norges Vels direksjon (1919-1931)

Andre administrative verv:

Formann - Styret Akershus Gjensidige Brandassuranseforening
Medlem - Livsforsikringsselskapet Brages representantskap (fra 1918)
Medlem - Direksjonen Kristiania Hypotek- og Realkreditbank (1922-1930)
Ordfører - Livsforsikringsselskapet Brages representantskap (1930-1936)

Litteratur:

Utga - Husdyrlære (1897) (som senere er utkommet i mange opplag)

Diverse:

Slektskap: Om hans bror, T. Holtsmark, se Lindstøl s. 404, om hans fettere, F. Blakstad og W. Blakstad, se ovenfor.