Biografier

Poul Christian Holst


Født: 21.01.1776
Død: 07.08.1863
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 1. representant Akershus Amt Kammerraad, kst. Amtmand
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Konstituert departementssjef 1ste Departement [finanssaker] 20.08.1814 - 06.10.1814
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 09.07.1822 - 31.03.1823
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.04.1823 - 31.07.1824
Statsråd Marinedepartementet 01.08.1824 - 31.08.1825
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 28.06.1825 - 31.08.1825
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.09.1825 - 31.08.1826
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.09.1826 - 31.08.1827
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.09.1827 - 31.07.1832
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.08.1832 - 31.07.1833
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.08.1833 - 31.05.1836
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.06.1836 - 31.05.1837
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 01.06.1837 - 31.08.1839
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.08.1837 - 21.01.1838
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.09.1839 - 30.09.1840
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 01.10.1840 - 31.08.1843
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.09.1843 - 31.08.1844
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 01.09.1844 - 18.04.1848
Tilforordnet statsråd Revisjonsdepartementet 25.10.1852 - 11.04.1853