Biografier

Søren Anton Wilhelm Sørenssen


Født: 22.08.1793
Død: 28.06.1853
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1830-32 1. representant Christiania Høiesteretsadvokat, statsrevisor
1833-35 2. representant Christiania Høiesteretsadvokat, statsrevisor
1836-38 1. representant Christiania Høiesteretsadvokat, statsrevisor
1839-41 1. representant Christiania Høiesteretsadvokat, statsrevisor
1842-44 3. representant Christiania Høiesteretsadvokat, statsrevisor
1845-47 3. representant Christiania og Lillehammer Høiesteretsadvokat, sorenskriver, statsrevisor
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og politidepartementet 19.04.1848 - 31.08.1850
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 01.06.1850 - 31.07.1850
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.09.1850 - 31.08.1851
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.09.1851 - 09.07.1852
Statsråd Justis- og politidepartementet 20.09.1852 - 10.10.1852
Statsråd Justis- og politidepartementet 12.04.1853 - 27.06.1853