Biografier

Ole Wilhelm Erichsen


Født: 19.02.1793
Død: 25.07.1862
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Marinedepartementet 16.10.1848 - 10.10.1852
Statsråd Armédepartementet 15.07.1852 - 29.09.1852
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.11.1852 - 31.08.1853
Statsråd Marinedepartementet 01.09.1853 - 30.03.1856