Biografier

Nicolai Johan Lohmann Krog


Født: 06.06.1787
Død: 15.10.1856
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Konstituert statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 23.08.1821 - 14.06.1822
Statsråd Armédepartementet 15.06.1822 - 30.09.1825
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.10.1825 - 31.08.1826
Statsråd Armédepartementet 01.09.1826 - 30.11.1828
Statsråd Armédepartementet 01.01.1830 - 31.07.1832
Statsråd Marinedepartementet 01.01.1830 - 31.12.1830
Statsråd Revisjonsdepartementet 01.06.1831 - 31.12.1831
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.08.1832 - 30.06.1833
Statsråd Marinedepartementet 30.06.1833 - 31.08.1834
Statsråd Armédepartementet 01.07.1833 - 30.04.1835
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.05.1835 - 30.04.1836
Statsråd Armédepartementet 01.05.1836 - 24.10.1837
Statsråd Marinedepartementet 01.06.1836 - 30.11.1836
Førstestatsråd 17.12.1836 - 04.01.1855
Statsråd Revisjonsdepartementet 27.05.1837 - 28.02.1838
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.05.1838 - 30.04.1839
Statsråd Revisjonsdepartementet 01.05.1839 - 31.08.1841
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.09.1841 - 31.08.1842
Statsråd Revisjonsdepartementet 01.09.1842 - 31.08.1845
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.09.1845 - 30.09.1846
Statsråd Revisjonsdepartementet 01.10.1846 - 31.10.1848
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.11.1848 - 31.08.1849
Statsråd Revisjonsdepartementet 31.08.1849 - 31.08.1850
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.09.1850 - 31.08.1851
Statsråd Revisjonsdepartementet 01.09.1851 - 30.06.1852
Statsråd Revisjonsdepartementet 01.07.1852 - 10.10.1852
Statsråd Revisjonsdepartementet 12.04.1853 - 04.01.1855