Biografier

Johan Arndt


Født: 09.05.1876
Død: 17.12.1933
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. suppleant Østerrisør Apoteker Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Næringskomite nr.2
Trådte inn for Ulstrup i 1913.

Personalia:

Født 09.05.1876, Skien.
Sønn av brukseier Hans Carl Hansen og Christiane Fredrikke Jebsen.

Utdanning og yrke:

Apotekereksamen (1900)

Eier - Landstedet Engholmen ved Risør
Apoteker - Risør (fra 1902)
Direktør - Sparebanken, Risør (1910-1912)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1907 medlem Risør bystyre

Andre administrative verv:

Medlem - Forstanderskapet østlandske fiskeriselskap (fra 1907)