Biografier

David Olsen Bakke


Født: 30.04.1857
Død: 25.04.1935
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 5. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruger Venstre
1913-15 1. representant 3. Søndfjord Gaardbruker Venstre
1916-18 1. representant 3. Søndfjord Gaardbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Næringskomite nr.1
1913-15 Medlem i Veikomiteen
1916-18 Formann i Veikomiteen
Formann i 1917-1918. Erstattet av Erdal fra 09.07 og ut sesjonen i 1918.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Om reguleringsloven
Kom som forsterkning i 1914.

Personalia:

Født 30.04.1857, Bakke i Ytre Holmedal (nå Fjaler).
Sønn av gårdbruker Ole Mathiassen Bakke (1816-1895) og Oline Larsdatter Rivedal (1820-1900).

Utdanning og yrke:

Elev - Alm. skoleutdannelse
Student - Folkehøyskole (1873-1874)
Student - Landbruksskole (1875)

Ansatt - Lensmannskontoret i Ytre Holmedal (Fjaler)
Gårdbruker - ???? (overtok farsgården)
Kst. lensmann (1876) (kun en kort tid i 1876)
Overtok - Farsgården (1879)
Redaktør - "Firda- og Sygnafylkets Avis" (1887)
Bestyrer - Vaardals Teglverk (1897-1900)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Ytre Holmedal (Fjaler) herredsstyre
1901-04 medlem Ytre Holmedal (Fjaler) herredsstyre
1904-07 ordfører Ytre Holmedal (Fjaler) herredsstyre
1907-10 ordfører Ytre Holmedal (Fjaler) herredsstyre
1884-1887 medlem Ytre Holmedal (Fjaler) herredsstyre
1894-1898 medlem Ytre Holmedal (Fjaler) herredsstyre
1896-1898 ordfører Ytre Holmedal (Fjaler) herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Ytre Holmedals Brandtrygdelag
Valgmann - (1900)

Verv i partier:

Formann - fylkets venstreforening

Verv i organisasjoner:

Formann - Folkevepningssamlaget i Nordre Bergenhus amt
Formann - Søndfjord Sogelag

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjonen for Nordre Bergenhus Amts Dampskibsselskab (fra 1906)
Formann - Direksjonen for "Nordre Bergenhus Folkeblad" (fra 1910)

Diverse:

Slektskap: Om hans far og svigerfar, se Lindstøl s. 56 og 213.