Biografier

Nils Gulliksen Berg


Født: 21.01.1852
Død: 17.12.1926
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant Kongsberg og Hønefoss Politimester Venstre
1916-18 1. representant Kongsberg, Hønefoss og Notodden Politimester Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Nestformann i Protokollkomiteen
1916-18 Nestformann i Gage- og pensionskomiteen
Nestformann i 1916. Ble overflyttet til Justiskomité nr. 2 i 1917.

Medlem i Justiskomite nr. 2
Trådte inn for Hovdan i 1917.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Om reguleringsloven
1916-18 Medlem i Om lov om pensjonsordning for statens tjenestemenn

Personalia:

Født 21.01.1852, Torsrød i Hedenstad, Øvre Sandsvær.
Sønn av arbeider Gullik Nerisen og Anne Margrethe Olsdatter.

Utdanning og yrke:

Student - 2. brigades underoff.skole, Kristiania (1871-1873)
Student - Tegneskole (1871-1873) (to vintre)
Student (1881)
Cand. jur. (1885)

Driftsbestyrer - Telefonanlegget Holmestrand og Opland
Medstifter - Holmestrand og Oplands Aktiebank
Landmåler og karttegner - Det private Opmaalingskontor, Oslo (1874-1884)
Overrettssakfører - Holmestrand (1885-1903)
Stadsingeniør - Holmestrand (1889-1896)
Redaktør - Bladet "Luren" (1891-1893)
Aktor - Forhørs- og meddomsrett, Holmestrand (fra 1895)
Politimester og magistrat - Kongsberg (1903-1922) (utnevnt 21. okt. 1903)
Adm. sjef - Anleggsstyret for det komm. elektrisitetsverk, Kongsberg (1911-1922)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Holmestrand formannskap
1895-1898 medlem Holmestrand bystyre
Ukjent periode varaordfører Holmestrand bystyre (viseordfører 1 år)

Offentlige verv:

Medlem - Holmestrand-Vittingfossbanen, driftsstyret
Medlem - Flere kommunale komiteer m. v.
Formann - Anleggsstyret for det komm. elektrisitetsverk, Kongsberg
Formann - Direksjonen for telefonanlegget Holmestrand og Opland (til 1901) (-1-1901)
Formann - Anleggsstyret for telefonanlegget Holmestrand og Opland (1889-1890)
Kommunevalgt medlem - Anleggsstyret for Holmestrand-Vittingfossbanen (1898-1907)

Verv i organisasjoner:

Redaktør - Politimestrenes Landsforenings tidsskrift (1907-1922)
Formann - Politimestrenes Landsforening (1909-1922)

Andre administrative verv:

Formann - Direksjonen i Holmestrand og Oplands Aktiebank (1896-1900)