Biografier

Anders Olsen Bergan


Født: 10.08.1846
Død: 28.04.1923
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1892-94 2. representant Søndre Trondhjems Amt Gaardbruger, lærer Venstre
1895-97 3. representant Søndre Trondhjems Amt Gaardbruger, lærer Venstre
1898-00 3. representant Søndre Trondhjems Amt Gaardbruger, lærer Venstre
1900-03 1. representant Søndre Trondhjems Amt Gaardbruger, lærer Venstre
1904-06 3. representant Søndre Trondhjems Amt Gaardbruger, lærer Venstre
1907-09 1. representant 4. Guldalen Gaardbruger, lærer Venstre
1913-15 1. representant 4. Guldalen Gaardbruker, statsrevisor Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1892-94 Medlem i Protokollkomiteen
1895-97 Medlem i Protokollkomiteen
1898-00 Medlem i Protokollkomiteen
1900-03 Medlem i Protokollkomiteen
1904-06 Sekretær i Protokollkomiteen
1907-09 Sekretær i Protokollkomiteen
1913-15 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Sekretær i Protokollkomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Valgkomiteen
1907-09 Medlem i Valgkomiteen
1913-15 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 10.08.1846, Bergan i Røros.
Sønn av gaardbruker Ole Olsen Rugeldal (Bergan) og Elisabet Sofie Iversdatter Kuraas.

Utdanning og yrke:

Seminarist - Klæbu (1867)

Amtsrevisor
Lærer - Røros landsogn (1862-1865)
Lærer - Røros landsogn (fra 1867)
Gaardbruker - Nordre Ryen, Røros (1874-1894)
Lærer - Røros folkeskole (1878)
Bestyrer og førstelærer - Røros folkeskole (1889-1909)
Gaardbruker - Pinsevold ved Røros (fra 1894)
Kjøpte - Østre Ryen, Røros (1896)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode medlem Røros herredsstyre
Ukjent periode ordfører Røros herredsstyre (i 18 aar)

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Røros (i 12 aar)
Aastedsforlikskommissær - Røros
M. fl. - Kommunale og medborgerlige tillidshverv
Næstformand - Statsrevisionen
Valgmand - (1882-1910)
Suppleant - Riksskattestyret (1899-1902)
Suppleant - Statsrevisionen (1903)
Medlem - Statsrevisionen (fra 1909)