Biografier

Finn Blakstad


Født: 15.01.1865
Død: 24.01.1941
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 2. Nedenes Gaardbruker Samlingspartiet
1910-12 1. representant 2. Nedenes Gaardbruker Høyre
1913-15 1. representant 3. Nedre Romerike Gaardbruker Høyre
1931-33 2. representant Akershus fylke Gårdbruker Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Protokollkomiteen
1910-12 Formann i Jernbanekomiteen
1913-15 Medlem i Veikomiteen
1931-33 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av lån til Røros kobbergruver.

Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Kom som forsterkning i 1933, ved behandling av lov om anbringelsen av Kirkedepartementets fond.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Komite ifølge Grundlovens § 75
Trådte inn for Bratlie i 1912.

1913-15 Medlem i Om koncession paa erhvervelse av høifjeld m.v.
Medlem i Om reguleringsloven
1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 15.01.1865, Blakstad i Asker.
Sønn av gårdbruker Erik Jørgensen Blakstad (1827-1890) og Laura Gabrielsen (1832-1868).

Utdanning og yrke:

Student - Ås høyere landbruksskole (1883-1884)

Gårdsfullmektig - Forskjellige kanter av landet (1884-1890)
Gårdbruker - Bråstad, Øyestad (1890-1911) (kjøpte gården Bråstad)
Gårdbruker - Borgen i Sørum (1911)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Øyestad herredsstyre
1901-04 ordfører Øyestad herredsstyre
1904-07 ordfører Øyestad herredsstyre
1895-1898 medlem Øyestad herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Lønnskommisjonen av 1919
Medlem - Valutadifferensekomiteen av 1921
Medlem - Jernbanens sparekt. av 1921
Medlem - Regjeringens lønns- og forenklingskt av 1927
Medlem - Skattelovkomm. av 1929
Medlem - Statsbanene, hovedstyret (1922-1923)
Varamann - Statsbanene, hovedstyret (1924-1933)

Verv i organisasjoner:

Nestformann - Styret for Det norske Skogselskab
Medlem - Representantskapet for Glommens og Laagens Brukseierforening
Medlem - Styret for Norges Brannkasse (fra 1918)
Medlem - Styret for Det norske Skogselskab (fra 1930)
Formann - Styret for Det norske Skogselskab (1938-1939)
Formann - Akershus Fylkesskogselskap (1938-1939)

Andre administrative verv:

Viseordfører - Representantskapet for forsikringsselskapet Skogbrand
Medlem - Styret for Bøndernes Bank

Diverse:

Slektskap: Bror av etternevnte og fetter av nedennevnte B. Holtsmark.