Biografier

Thorstein Fretheim


Født: 26.02.1867
Død: 09.02.1927
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 5. Øvre Romerike Residerende kapellan Venstre
1916-18 1. representant 5. Øvre Romerike Residerende kapellan Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Kirkekomiteen
1916-18 Formann i Kirkekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Om lønnsregulering for statens tjenestemenn

Personalia:

Født 26.02.1867, Ådal.
Sønn av lærer ved Kristiania folkeskole Thorstein Fretheim (1840-1909) og Olea Hallingbye (1850-1915).

Utdanning og yrke:

Student - Gundersen, Oslo (1887)
Cand. theol. (1893)
Prakt. theol. eksamen (1895)
Eks. lappisk (1896)

Lærer - Buskeruds amts prakt. jenteskole på Eiker
Lærer - Kristiania borgerskole
Huslærer - Sogn (1894-1895)
Lærer - Fortsettelsesskolen i Vinje, Telemark (fra 1895)
Prest - Stanley, Curtiss og Abbotsford i Wisconsin (1898) (norske evang. lutherske menigheter)
Bestyrte - Sirdals sognekall (1901) (våren)
Kallskapellan - Vanse (Lista) (1901-1903)
Hjelpeprest - Østerdalens fjelldistrikter (1903-1908)
Resid. kapellan - Nes på Romerike (1908-1917)
Sogneprest - Idd (1917-1920)
Sogneprest - Halden (1920-1925)
Sogneprest - Kråkstad (fra 1925) (fra 6. feb. 1925)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Nes herredsstyre
1913-16 medlem Nes herredsstyre
Ukjent periode medlem Idd herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Udnes skolestyre
Medlem - Idd skolestyre
Medlem - Den depart. prestegårdskomite av 1919

Verv i organisasjoner:

Formann - Østfold krets av Norges kristelige Landslag
Aktiv - Misjons- og avholdsarbeidet
Aktiv - Ungdomsarbeidet, formann på forskjellige steder i en rekke ungdoms- og sangforeninger

Diverse:

Slektskap: Om hans farfar, T. G. Frettem, og hans farbror, Th. T. Fretheim, se Lindstøl s. 264.