Biografier

Jonas Hestnes


Født: 27.10.1869
Død: 19.11.1926
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant Kristiansund Redaktør Venstre
1913-15 1. representant Kristiansund Redaktør, bankbestyrer Venstre
1916-18 1. suppleant Kristiansund Redaktør, bankbestyrer Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Sekretær i Sosialkomiteen
1913-15 Sekretær i Sosialkomiteen
1916-18 Medlem i Jernbanekomiteen

Personalia:

Født 27.10.1869, Hestnes i Valsøyfjord.
Sønn av gårdbruker Johan Nilsen Hestnes (1829-1911) og Karen Jakobsdatter (1840-1888).

Utdanning og yrke:

Elev - Tromsø seminar (1886-1888)

Deltok - En rekke pressemøter og kongresser i inn- og utland
Lærervikar - Kristiansund (1889-1890)
Lærer - Ibestad (1891-1893)
Redaktør - "Romsdalsposten", Kristiansund (1891-1926) (unntatt tiden fra 1918 til juli 1921)
Borgermester (midlertidig) (1918-1921)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Kristiansund formannskap
1901-04 medlem Kristiansund formannskap
1904-07 medlem Kristiansund formannskap
1907-10 varaordfører Kristiansund bystyre
1910-13 ordfører Kristiansund bystyre
1913-16 medlem Kristiansund formannskap
1918- medlem Kristiansund formannskap
1916-1918 ordfører Kristiansund bystyre
1919-22 medlem Kristiansund formannskap
1922-25 medlem Kristiansund formannskap
1925-1926 medlem Kristiansund formannskap (Tsd.)

Offentlige verv:

Medlem - Styret Nordmøre Telefonselskap
Medlem - Styret museet
Medlem - Skolestyret, Kristiansund (fra 1903)
Suppleant - Styret Norges Banks avdeling i Kristiansund (fra 1903)
Forlikskommissær - Kristiansund (1908-1926)
Formann - Forliksrådet, Kristiansund (1908-1926)
Medlem - Styret Norges Banks avdeling i Kristiansund (1912-1926)

Verv i partier:

Formann - Kristiansunds venstreforening
Formann - Romsdals amts venstreforening (1901-1906)

Verv i organisasjoner:

Æresmedlem - Kristiansunds Maskinistforening
Medlem - Styret byselskapet
Medlem - Ølsamlaget
Stiftet - Kristiansunds Maskinistforening (1904)

Andre administrative verv:

Forstander - Kristiansunds sparebank (fra 1902)
Formann - Nordmøre Skibsassuranseforening (1906-1910)

Diverse:

Foredragsholder: Politiske møter og riksmålsmøter
Slektskap: Han er bror av etternevnte