Biografier

Peter Karl Holmesland


Født: 24.06.1866
Død: 08.02.1933
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant Porsgrund Sorenskriver Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Nestformann i Justiskomite nr. 2
Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Bryggesaa 31.01.1913.

Personalia:

Født 24.06.1866, Møll i Holme.
Sønn av lensmand Simon Pedersen Holmesland (1823-1895) og Maren Sørine Olsdatter.

Utdanning og yrke:

Student (1884)
Cand. jur. (1889)

Sakførerfuldmægtig (1890)
Ansat - Stadsadvokaten i Skien (1890)
Edsv. fuldmægtig - Sorenskriveren i nordre Jarlsberg (1890-1891)
Kopist - Statistisk centralbyraa (1892)
Kopist - Finansdepartementet (1892)
Kst. fuldmægtig (1894)
Kst. foged - Larviks fogderi (1899)
Sorenskriver - Gjerpen (1909)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Larvik bystyre

Offentlige verv:

Suppleant - Styret Norges banks avdeIing i Larvik (1906-1909)