Biografier

Kristen Christoffersen Kopseng


Født: 06.10.1862
Død: 21.08.1940
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. suppleant 2. Hallingdal Lærer Det Frisinnede Venstre
1913-15 1. representant 2. Hallingdal Lærer og gaardbruker Det Frisinnede Venstre
1919-21 1. representant 2. Hallingdal Lærer og gaardbruker Høyre
1922-24 3. representant Buskerud fylke Lærer og gårdbruker Høyre
1925-27 3. representant Buskerud fylke Statsrevisor, gårdbruker Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Landbrukskomiteen
Trådte inn for Tandberg i 1912.

1913-15 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
1919-21 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
1922-24 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Sekretær i Protokollkomiteen
1925-27 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1925 ved behandling av nikkelsaken.

Sekretær i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen

Personalia:

Født 06.10.1862, Kopseng i Eggedal sogn, Sigdal.
Sønn av gårdbruker Kristoffer Thorstensen Kopseng (1823-1891) og Guri Johnsdatter (1834-1896).

Utdanning og yrke:

Elev - Et par amtsskolekurser
Studerte - Med statens stipendium, undervisning ved innenlandske byfolkeskoler
Student - Asker seminar (1883-1885) (til høsten 1885)
Elev - Med stipendium, off. sløydkurs i Halden (1888)
Elev - Med stipendium, off. sløydkurs i Hamar (1891)

Lærer - Krødsherad (1886-1888)
Lærer - Sigdal (1888-1927) (fra april 1888 til høsten 1927)
Gårdbruker - Hunstad (1910-1912) (sin svigerfars gård)
Gårdbruker - Haug i Sigdal (fra 1918) (kjøpte gården Haug)
Statsrevisor (1922-1934)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Sigdal formannskap
1913-16 medlem Sigdal formannskap
1916-19 medlem Sigdal formannskap
Ukjent periode varaordfører Sigdal herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Ligningsnemnda, Sigdal
M. fl. - Kommunale verv, Sigdal
Formann - Skolestyret, Sigdal (1901-1911)

Verv i partier:

Formann - Sigdals liberale samlingsparti (fra 1909) (1909--1)
Formann - Buskeruds liberale samlingsparti (fra 1909) (1909--1)
Medlem - styret Buskeruds liberale samlingsparti (fra 1911) (1911--1)
Medlem - styret Sigdals liberale samlingsparti (fra 1911) (1911--1)

Verv i organisasjoner:

Formann - Sigdals lærerforening
Sang- og musikkleder - For ungdommen
Arbeidet meget - For hagebrukets oppkomst i distriktet, ved praktisk bistand og ved artikler i pressen
Formann - Ungdomslag i Sigdal (1888-1909)

Andre administrative verv:

Revisor - Sigdals sparebank (1904-1912)
Medlem - Sigdals sparebanks representantskap (1907-1919)
Ordfører - Sigdals sparebanks representantskap (1916-1919)

Litteratur:

Utga - Sangbok i 2 deler for landsskolen (1904)